Profil spoločnosti TOPTRANS

TOPTRANS logo


Názov spoločnosti: TOPTRANS
Web: www.toptrans.sk
Popis: TOPTRANS EU, a.s. patrí v Českej republike a na Slovensku k najvýznamnejším spoločnostiam v oblasti poskytovania expresnej prepravy zásielok a logistických riešení. História spoločnosti TOPTRANS siaha do roku 1993, kedy zahájila svoju činnosť. Prepravné a logistické riešenia, ktoré ponúkame našim klientom prispôsobujeme ich požiadavkám a predstavujú spoľahlivé, nákladovo efektívne a technologicky inovatívne riešenia.

Od počiatku našej existencie sa zameriavame na spoľahlivosť a vysokú kvalitu nami ponúkaných služieb za rozumnú cenu a vytvorenie dlhodobého obchodného vzťahu s našimi klientmi.

Cennik prepravy nájdete na tejto adrese:
http://goo.gl/niv8lZ
Otváracie hodiny pre podanie zásielky: Nonstop online, vyzdvihnutie zásielky od 8:00 do 18:00

Služby spoločnosti TOPTRANS

TopTrans SK do 100 km

TERMÍNY

Dodacia lehota pri vnútroštátnych prepravách začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

a.) 24 hodín : štandardná dodacia lehota

b.) zvláštna dodacia lehota "TOPTIME" dopoludňajšie doručenie do 12:00

c.) zvláštna dodacia lehota "TOP-PRIVAT"- večerné doručovanie v čase 16.00- 20.00 hodín

d.) zvláštna dodacia lehota "TOP-WEEKEND" - sobotné doručovanie do 13.00 hodínV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.


KOMFORTNÉ DORUČENIE

1.) TOP-COMFORT doručenie zásielky vrátane výnosu na poschodie, predpokladom je aktívna asistencia príjemcu, zásielka max. 100 kg*
2.) TOP-COMFORT Plus doručenie zásielky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANSU) priamo na miesto určené príjemcom (do bytu, kancelárie apod.), vrátane avizácie, rozbalenia, odvozu obalového materiálu a prípadne odvozu starého spotrebiča, zásielka max. 300 kg (jednotlivý kus max. 100 kg). Služba je poskytovaná v rámci miest so sídlom TOPTRANSU*.

* obe vyššie uvedené služby môžete využívať i v násobnej podobe (napr. 2x "TOP-COMFORT" = zásielka max. 200 kg, 2x poplatok), jednotlivý kus vždy max. 100 kg

DOBIERKY

Na základe požiadavky príkazcu zabezpečí TOPTRANS inkaso dobierky od príjemcu a následný prevod vybranej čiastky na príkazcom určený bankový účet. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu prestáva plynúť dodacia lehota.

Čiastka dobierky sa vyberá vždy v mene štátu doručenia. ČR (CZK) a SR (EUR)


SPÄTNÁ PREPRAVA

1.) Služba "štandardná obojsmerná zásielka" umožňuje odosielateľovi napríklad dodanie pokazených spotrebičov do zmluvných servisov a po oprave ich spätný návrat, prípadne zvoz prázdnych obalov, v ktorých bola pôvodne zabalená zásielka (kontajnery,boxy apod).

2.) Služba dodací list späť umožňuje odosielateľovi nechať si príjemcom, mimo bežžného potvrdenia prepravného listu, potvrdí aj vlastný dodací list (prípadne hrubý príjmový doklad), ktorý je následne doručený späť na jeho adresu.

3.) Služba EPAL späť umožňuje odosielateľovi zriadiť si v TOPTRANSE euro paletové konto.


VRÁTENIE DOKLADOV

Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.

AVIZÁCIA

1.) Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, uspresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

2.) Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.3.) Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE

Existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky.

1.) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri zadaní objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2.) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3.) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans SK do 200 km

TERMÍNY

Dodacia lehota pri vnútroštátnych prepravách začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

a.) 24 hodín : štandardná dodacia lehota

b.) zvláštna dodacia lehota "TOPTIME" dopoludňajšie doručenie do 12:00

c.) zvláštna dodacia lehota "TOP-PRIVAT"- večerné doručovanie v čase 16.00- 20.00 hodín

d.) zvláštna dodacia lehota "TOP-WEEKEND" - sobotné doručovanie do 13.00 hodínV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.


KOMFORTNÉ DORUČENIE

1.) TOP-COMFORT doručenie zásielky vrátane výnosu na poschodie, predpokladom je aktívna asistencia príjemcu, zásielka max. 100 kg*
2.) TOP-COMFORT Plus doručenie zásielky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANSU) priamo na miesto určené príjemcom (do bytu, kancelárie apod.), vrátane avizácie, rozbalenia, odvozu obalového materiálu a prípadne odvozu starého spotrebiča, zásielka max. 300 kg (jednotlivý kus max. 100 kg). Služba je poskytovaná v rámci miest so sídlom TOPTRANSU*.

* obe vyššie uvedené služby môžete využívať i v násobnej podobe (napr. 2x "TOP-COMFORT" = zásielka max. 200 kg, 2x poplatok), jednotlivý kus vždy max. 100 kg

DOBIERKY

Na základe požiadavky príkazcu zabezpečí TOPTRANS inkaso dobierky od príjemcu a následný prevod vybranej čiastky na príkazcom určený bankový účet. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu prestáva plynúť dodacia lehota.

Čiastka dobierky sa vyberá vždy v mene štátu doručenia. ČR (CZK) a SR (EUR)


SPÄTNÁ PREPRAVA

1.) Služba "štandardná obojsmerná zásielka" umožňuje odosielateľovi napríklad dodanie pokazených spotrebičov do zmluvných servisov a po oprave ich spätný návrat, prípadne zvoz prázdnych obalov, v ktorých bola pôvodne zabalená zásielka (kontajnery,boxy apod).

2.) Služba dodací list späť umožňuje odosielateľovi nechať si príjemcom, mimo bežžného potvrdenia prepravného listu, potvrdí aj vlastný dodací list (prípadne hrubý príjmový doklad), ktorý je následne doručený späť na jeho adresu.

3.) Služba EPAL späť umožňuje odosielateľovi zriadiť si v TOPTRANSE euro paletové konto.


VRÁTENIE DOKLADOV

Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.

AVIZÁCIA

1.) Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, uspresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

2.) Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.3.) Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE

Existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky.

1.) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri zadaní objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2.) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3.) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans SK do 300 km

TERMÍNY

Dodacia lehota pri vnútroštátnych prepravách začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

a.) 24 hodín : štandardná dodacia lehota

b.) zvláštna dodacia lehota "TOPTIME" dopoludňajšie doručenie do 12:00

c.) zvláštna dodacia lehota "TOP-PRIVAT"- večerné doručovanie v čase 16.00- 20.00 hodín

d.) zvláštna dodacia lehota "TOP-WEEKEND" - sobotné doručovanie do 13.00 hodínV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.


KOMFORTNÉ DORUČENIE

1.) TOP-COMFORT doručenie zásielky vrátane výnosu na poschodie, predpokladom je aktívna asistencia príjemcu, zásielka max. 100 kg*
2.) TOP-COMFORT Plus doručenie zásielky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANSU) priamo na miesto určené príjemcom (do bytu, kancelárie apod.), vrátane avizácie, rozbalenia, odvozu obalového materiálu a prípadne odvozu starého spotrebiča, zásielka max. 300 kg (jednotlivý kus max. 100 kg). Služba je poskytovaná v rámci miest so sídlom TOPTRANSU*.

* obe vyššie uvedené služby môžete využívať i v násobnej podobe (napr. 2x "TOP-COMFORT" = zásielka max. 200 kg, 2x poplatok), jednotlivý kus vždy max. 100 kg

DOBIERKY

Na základe požiadavky príkazcu zabezpečí TOPTRANS inkaso dobierky od príjemcu a následný prevod vybranej čiastky na príkazcom určený bankový účet. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu prestáva plynúť dodacia lehota.

Čiastka dobierky sa vyberá vždy v mene štátu doručenia. ČR (CZK) a SR (EUR)


SPÄTNÁ PREPRAVA

1.) Služba "štandardná obojsmerná zásielka" umožňuje odosielateľovi napríklad dodanie pokazených spotrebičov do zmluvných servisov a po oprave ich spätný návrat, prípadne zvoz prázdnych obalov, v ktorých bola pôvodne zabalená zásielka (kontajnery,boxy apod).

2.) Služba dodací list späť umožňuje odosielateľovi nechať si príjemcom, mimo bežžného potvrdenia prepravného listu, potvrdí aj vlastný dodací list (prípadne hrubý príjmový doklad), ktorý je následne doručený späť na jeho adresu.

3.) Služba EPAL späť umožňuje odosielateľovi zriadiť si v TOPTRANSE euro paletové konto.


VRÁTENIE DOKLADOV

Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.

AVIZÁCIA

1.) Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, uspresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

2.) Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.3.) Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE

Existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky.

1.) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri zadaní objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2.) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3.) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans SK do 400 km

TERMÍNY

Dodacia lehota pri vnútroštátnych prepravách začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

a.) 24 hodín : štandardná dodacia lehota

b.) zvláštna dodacia lehota "TOPTIME" dopoludňajšie doručenie do 12:00

c.) zvláštna dodacia lehota "TOP-PRIVAT"- večerné doručovanie v čase 16.00- 20.00 hodín

d.) zvláštna dodacia lehota "TOP-WEEKEND" - sobotné doručovanie do 13.00 hodínV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.


KOMFORTNÉ DORUČENIE

1.) TOP-COMFORT doručenie zásielky vrátane výnosu na poschodie, predpokladom je aktívna asistencia príjemcu, zásielka max. 100 kg*
2.) TOP-COMFORT Plus doručenie zásielky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANSU) priamo na miesto určené príjemcom (do bytu, kancelárie apod.), vrátane avizácie, rozbalenia, odvozu obalového materiálu a prípadne odvozu starého spotrebiča, zásielka max. 300 kg (jednotlivý kus max. 100 kg). Služba je poskytovaná v rámci miest so sídlom TOPTRANSU*.

* obe vyššie uvedené služby môžete využívať i v násobnej podobe (napr. 2x "TOP-COMFORT" = zásielka max. 200 kg, 2x poplatok), jednotlivý kus vždy max. 100 kg

DOBIERKY

Na základe požiadavky príkazcu zabezpečí TOPTRANS inkaso dobierky od príjemcu a následný prevod vybranej čiastky na príkazcom určený bankový účet. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu prestáva plynúť dodacia lehota.

Čiastka dobierky sa vyberá vždy v mene štátu doručenia. ČR (CZK) a SR (EUR)


SPÄTNÁ PREPRAVA

1.) Služba "štandardná obojsmerná zásielka" umožňuje odosielateľovi napríklad dodanie pokazených spotrebičov do zmluvných servisov a po oprave ich spätný návrat, prípadne zvoz prázdnych obalov, v ktorých bola pôvodne zabalená zásielka (kontajnery,boxy apod).

2.) Služba dodací list späť umožňuje odosielateľovi nechať si príjemcom, mimo bežžného potvrdenia prepravného listu, potvrdí aj vlastný dodací list (prípadne hrubý príjmový doklad), ktorý je následne doručený späť na jeho adresu.

3.) Služba EPAL späť umožňuje odosielateľovi zriadiť si v TOPTRANSE euro paletové konto.


VRÁTENIE DOKLADOV

Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.

AVIZÁCIA

1.) Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, uspresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

2.) Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.3.) Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE

Existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky.

1.) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri zadaní objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2.) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3.) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans SK do 500 km

TERMÍNY

Dodacia lehota pri vnútroštátnych prepravách začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

a.) 24 hodín : štandardná dodacia lehota

b.) zvláštna dodacia lehota "TOPTIME" dopoludňajšie doručenie do 12:00

c.) zvláštna dodacia lehota "TOP-PRIVAT"- večerné doručovanie v čase 16.00- 20.00 hodín

d.) zvláštna dodacia lehota "TOP-WEEKEND" - sobotné doručovanie do 13.00 hodínV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.


KOMFORTNÉ DORUČENIE

1.) TOP-COMFORT doručenie zásielky vrátane výnosu na poschodie, predpokladom je aktívna asistencia príjemcu, zásielka max. 100 kg*
2.) TOP-COMFORT Plus doručenie zásielky All-inclusive (2 pracovníci TOPTRANSU) priamo na miesto určené príjemcom (do bytu, kancelárie apod.), vrátane avizácie, rozbalenia, odvozu obalového materiálu a prípadne odvozu starého spotrebiča, zásielka max. 300 kg (jednotlivý kus max. 100 kg). Služba je poskytovaná v rámci miest so sídlom TOPTRANSU*.

* obe vyššie uvedené služby môžete využívať i v násobnej podobe (napr. 2x "TOP-COMFORT" = zásielka max. 200 kg, 2x poplatok), jednotlivý kus vždy max. 100 kg

DOBIERKY

Na základe požiadavky príkazcu zabezpečí TOPTRANS inkaso dobierky od príjemcu a následný prevod vybranej čiastky na príkazcom určený bankový účet. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu prestáva plynúť dodacia lehota.

Čiastka dobierky sa vyberá vždy v mene štátu doručenia. ČR (CZK) a SR (EUR)


SPÄTNÁ PREPRAVA

1.) Služba "štandardná obojsmerná zásielka" umožňuje odosielateľovi napríklad dodanie pokazených spotrebičov do zmluvných servisov a po oprave ich spätný návrat, prípadne zvoz prázdnych obalov, v ktorých bola pôvodne zabalená zásielka (kontajnery,boxy apod).

2.) Služba dodací list späť umožňuje odosielateľovi nechať si príjemcom, mimo bežžného potvrdenia prepravného listu, potvrdí aj vlastný dodací list (prípadne hrubý príjmový doklad), ktorý je následne doručený späť na jeho adresu.

3.) Služba EPAL späť umožňuje odosielateľovi zriadiť si v TOPTRANSE euro paletové konto.


VRÁTENIE DOKLADOV

Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.

AVIZÁCIA

1.) Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, uspresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

2.) Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.3.) Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE

Existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky.

1.) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri zadaní objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2.) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3.) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 100 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 200 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 300 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 400 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 500 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 600 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 700 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 800 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).

TopTrans CZ do 900 km

TERMÍNY
Lehota prepravy do ČR začína plynúť o 18. hodine v deň prevzatia zásielky a predstavuje:

24 hodín : prepravy z regiónov Bratislava, Trenčín a Nitra

48 hodín : prepravy z regiónov Žilina, Bánská Bystrica, Poprad a KošiceV dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja dodacia lehota neplynie.

* Doplnkové služby typu TOPTIME, TOP-WEEKEND a TOP-PRIVAT možno využiť len pri termíne 24 hodín.

DOBIERKY
Toptrans zabezpečuje pre svojich zákazníkov inkaso v hotovosti v ČR a prevedenie sumy na bankový účet v SR určený príkazcom. Dobierku je nutné uvádzať vždy v EUR. Na prepočet na KČ sa používa denný kurz/nákup banky VÚB, ktorú na tieto finančné operácie využívame.
Príkazca je povinný avizovať príjemcovi zásielku na dobierku iba v prípade, že neuvedie telefónne číslo a meno kontaktnej osoby príjemcu zásielky. Pri zásielkach na dobierku, ktoré nebudú prevzaté z dôvodu nesolventnosti príjemcu, prestáva plynúť dodacia lehota a v závislosti od dĺžky uloženia bude za takú zásielku doručujúcim strediskom TOPTRANSU účtované skladné.
Za sprostredkovanie dobierky do ČR a s tým súvisiace bankové prevody vyberá Toptrans poplatok 6,64.- EUR.
SPÄTNÁ PREPRAVA
Toptrans umožňuje svojim zákazníkom prepravujúcim zásielky do ČR využívať, tak ako po území SR, službu obojsmerná zásielka. Na základe požiadavky odosielateľa zabezpečí naše české depo pri doručovaní pôvodnej zásielky automaticky aj prevzatie tovaru na spätnú prepravu (prepravu prázdnych obalov, boxov a pod.; alebo napr. aj výrobkov po oprave v zmluvnom servise) a jeho bezprostredné doručenie pôvodnému odosielateľovi.
VRÁTENIE DOKLADOV
Služba, v rámci ktorej systém zabezpečuje, že pri odovzdávaní zásielky príjemcovi bude rozvozovým vodičom Toptransu okrem bežného potvrdenia o prevzatí na súpise Toptransu vyžiadané aj vydanie potvrdených dodacích listov, poprípade hrubého príjmového dokladu (hrubej príjemky) od preberajúcej spoločnosti.
AVIZÁCIA
Telefonická avizácia pred doručením (avizácia vodičom):
V rámci tejto služby garantuje Toptrans, že rozvozový vodič systému v rozmedzí 1 hodiny až 2 hodín pred plánovaným doručením zásielky telefonicky skontaktuje príjemcu, upresní mu svoju okamžitú polohu a oznámi predpokladaný čas príjazdu.

Telefonická avizácia pred zadaním do rozvozu:
Zásielka bude po svojom príchode na doručujúce depo Toptransu vyradená zo štandardného rozvozového režimu, adresát dostane o jej príchode telefonickú informáciu z dispečingu depa a rozvoz sa uskutoční v termíne, ktorý bude dohodnutý priamo s príjemcom.

Automatická avizácia o príchode zásielky na e-mail príjemcu:
Po vstupe zásielky do skladu TOPTRANSU generuje systém automaticky na e-mail príjemcu správu s interaktívnym odkazom. Po odkliknutí sa adresátovi sprístupní aktuálna lokácia zásielky, ktorú očakáva. Ak je zásielka už zaradená do rozvozového okruhu, má zákazník k dispozícii aj meno doručujúceho vodiča a telefonický kontakt naň.

INFORMÁCIE
Tak ako pri vnútroštátnych prepravách po SR, aj v tomto prípade existuje niekoľko variantov na získanie informácie o aktuálnom stave zásielky, ak bola určená pre príjemcu na území Česka.

1) Vyhľadávanie jednotlivej položky na internete www.toptrans.sk podľa čísla zásielky, čísla kusu, prípadne podľa akéhokoľvek iného označenia, ktoré zákazník uviedol pri uplatnení objednávky (číslo faktúry, číslo skladovej pozície a pod.)

2) e-mailové správy o nedodaných zásielkach vrátane textovej informácie o dôvode nedoručenia (napr. príjemca nemá hotovosť na úhradu dobierky, príjemca nebol zastihnutý a pod.) zasielané vodičom vo forme SMS v okamihu doručovania.

3) Hromadné vyhľadávanie, ktoré umožňuje priebežné získavanie informácií o všetkých zásielkách špecifikovanej firmy (výhradne pre stálych zákazníkov systému).