Profil spoločnosti Geis SK

Geis SK logo


Názov spoločnosti: Geis SK
Web: www.geis-group.sk
Popis: Geis na Slovensku je súčasťou celosvetovej logistickej skupiny Geis Group so sídlom v nemeckom Bad Neustadtu. Tá vstúpila na slovenský trh v roku 2006 prevzatím firmy TEN Expres Slovakia, poskytovateľa vnútroštátnej prepravy kusových zásielok, ktorá od svojho založenia v roku 1992 vybudovala najrozsiahlejšiu prepravnú sieť pre vnútroštátnu prepravu kusových zásielok na Slovensku. Pod touto tradičnou slovenskou obchodnou značkou začala od roku 2006 skupina úspešne rozvíjať širokú paletu logistických služieb tak, že sa za veľmi krátku dobu zaradila nielen medzi popredných slovenských poskytovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a balíkových zásielok, ale aj skladovej logistiky a leteckej a námornej prepravy. Od októbra 2011 bola príslušnosť k skupine potvrdená zmenou názvu spoločnosti TEN Expres Slovakia na Geis SK. V januári 2012 vznikla v rámci skupiny spoločnosť Geis Parcel SK, ktorá sa špecializuje na prepravu balíkových zásielok do 50 kg.

Do skupiny Geis na česko – slovenskom území patria ďalej spoločnosti Geis CZ, Geis Parcel CZ a Spedition Feico, ktoré tu spoločne patria medzi najväčšie prepravné a logistické spoločnosti.
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti Geis SK

B2B - Firemné adresy

Max. hmotnosť zásielky 50 kg
2x výška + 2x šírka + dĺžka < 3 m
Pre jednotlivé rozmery platí: max. 80 cm šírka, max. 60 cm výška, max. 200 cm dĺžlka

Pri doplnkovej službe dobierka (COD) sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške 1,7 € bez DPH (2,04 € s DPH) z dobierkovej sumy do 700 €) vrátane a 3,3 € bez DPH (3,96 € s DPH) z dobierkovej sumy nad 700 €.

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk

B2C - Súkromné adresy

Max. hmotnosť zásielky 50 kg
2x výška + 2x šírka + dĺžka < 3 m
Pre jednotlivé rozmery platí: max. 80 cm šírka, max. 60 cm výška, max. 200 cm dĺžlka

Pri doplnkovej službe dobierka (COD) sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške 1,7 € bez DPH (2,04 € s DPH) z dobierkovej sumy do 700 €) vrátane a 3,3 € bez DPH (3,96 € s DPH) z dobierkovej sumy nad 700 €.

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk

Geis EU - zóna 1

Uvedené doby dodania môžu byť predĺžené pre krajiny ktoré niesú členskými krajinami EÚ a pri doručovaní na ostrovy.

Colné služby:
Zásielka v hodnote do 3000 € : 29 € bez DPH / poverenie
Zásielka v hodnote nad 3001 € : 68 € bez DPH / poverenie
Dokumenty potrebné k colnému prejednaniu zásielky : ( fotokópia eori čísla )
Zásielka do 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu
Zásielka nad 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu + podpis mandátnej zmluvy

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk

Geis EU - zóna 2

Uvedené doby dodania môžu byť predĺžené pre krajiny ktoré niesú členskými krajinami EÚ a pri doručovaní na ostrovy.

Colné služby:
Zásielka v hodnote do 3000 € : 29 € bez DPH / poverenie
Zásielka v hodnote nad 3001 € : 68 € bez DPH / poverenie
Dokumenty potrebné k colnému prejednaniu zásielky : ( fotokópia eori čísla )
Zásielka do 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu
Zásielka nad 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu + podpis mandátnej zmluvy

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk

Geis EU - zóna 3

Uvedené doby dodania môžu byť predĺžené pre krajiny ktoré niesú členskými krajinami EÚ a pri doručovaní na ostrovy.

Dánsko bez Grónska a Faerských Ostrovov, Taliansko vrátane Vatikánu

Pre ostrovné časti Veľkej Británie, Severné Írsko, Highlands, Isle of Man, Guernsey a Jersey sa účtuje ostrovný príplatok 20 eur (pre Azory, Madeiru, Baleary a Korziku 40 eur)

Colné služby:
Zásielka v hodnote do 3000 € : 29 € bez DPH / poverenie
Zásielka v hodnote nad 3001 € : 68 € bez DPH / poverenie
Dokumenty potrebné k colnému prejednaniu zásielky : ( fotokópia eori čísla )
Zásielka do 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu
Zásielka nad 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu + podpis mandátnej zmluvy

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk

Geis EU - zóna 4

Uvedené doby dodania môžu byť predĺžené pre krajiny ktoré niesú členskými krajinami EÚ a pri doručovaní na ostrovy.

Colné služby:
Zásielka v hodnote do 3000 € : 29 € bez DPH / poverenie
Zásielka v hodnote nad 3001 € : 68 € bez DPH / poverenie
Dokumenty potrebné k colnému prejednaniu zásielky : ( fotokópia eori čísla )
Zásielka do 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu
Zásielka nad 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu + podpis mandátnej zmluvy

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk

Geis EU - zóna 5

Uvedené doby dodania môžu byť predĺžené pre krajiny ktoré niesú členskými krajinami EÚ a pri doručovaní na ostrovy.

Srbsko bez Kosova

Colné služby:
Zásielka v hodnote do 3000 € : 29 € bez DPH / poverenie
Zásielka v hodnote nad 3001 € : 68 € bez DPH / poverenie
Dokumenty potrebné k colnému prejednaniu zásielky : ( fotokópia eori čísla )
Zásielka do 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu
Zásielka nad 3000 € : 4x originál faktúry + 4x originál dodacieho listu + podpis mandátnej zmluvy

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR. Viac na http://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Palivovy-priplatok

Bližšie informácie o službách nájdete na http://www.geis-group.sk