Profil spoločnosti Geis SK

Geis SK logo


Názov spoločnosti: Geis SK
Web: www.geis-group.sk
Popis: Geis na Slovensku je súčasťou celosvetovej logistickej skupiny Geis Group so sídlom v nemeckom Bad Neustadtu. Tá vstúpila na slovenský trh v roku 2006 prevzatím firmy TEN Expres Slovakia, poskytovateľa vnútroštátnej prepravy kusových zásielok, ktorá od svojho založenia v roku 1992 vybudovala najrozsiahlejšiu prepravnú sieť pre vnútroštátnu prepravu kusových zásielok na Slovensku. Pod touto tradičnou slovenskou obchodnou značkou začala od roku 2006 skupina úspešne rozvíjať širokú paletu logistických služieb tak, že sa za veľmi krátku dobu zaradila nielen medzi popredných slovenských poskytovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a balíkových zásielok, ale aj skladovej logistiky a leteckej a námornej prepravy. Od októbra 2011 bola príslušnosť k skupine potvrdená zmenou názvu spoločnosti TEN Expres Slovakia na Geis SK. V januári 2012 vznikla v rámci skupiny spoločnosť Geis Parcel SK, ktorá sa špecializuje na prepravu balíkových zásielok do 50 kg.

Do skupiny Geis na česko – slovenskom území patria ďalej spoločnosti Geis CZ, Geis Parcel CZ a Spedition Feico, ktoré tu spoločne patria medzi najväčšie prepravné a logistické spoločnosti.
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti Geis SK

B2B - Firemné adresy

V rámci základnej ceny za prepravu poskytujeme nasledujúce služby:

Zásielky vyzdvihneme priamo u vás, alebo na adrese, ktorú si určíte.
Pokiaľ uvediete e-mail príjemcu, pošleme mu avízo o doručovaní zásielky.
Doručujeme „z domu do domu“, to znamená za prvé uzamykateľné dvere príjemcu.
Keď nezastihneme príjemcu na adrese, doručujeme zásielku znovu nasledujúci pracovný deň, to znamená ,že v cene prepravy sú zahrnuté dva pokusy o doručenie
Proces doručovania vašej zásielky môžete vy aj príjemca sledovať v reálnom čase od vyzdvihnutia až po finálne doručenie zásielky (Tracking &Tracing).
Potvrdenie o doručení (POD) vašej zásielky bude pre Vás prístupný v našej klientskej aplikácii
Ručíme za každú zásielku až do výšky 2500 EUR a v prípade potreby zaistíme pripoistenie na vyššiu čiastku).
Na vyžiadanie ostanete od nás pravidelný (denný, týždenný, mesačný) report o všetkých doručených aj nedoručených zásielkách.

K cene prepravy sa pripočítava mýtny príplatok vo výške 0,017€/1kg a aktuálny palivový príplatok.

Ceny sú za jeden nákladový kus (balík).
V cene je zahrnutá služba e-mail avizácia.

Pri doplnkovej službe dobierka (COD) sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške 1,7 € z dobierkovej sumy do 700 € vrátane
a 3,3 € z dobierkovej sumy nad 700 €.

Ceny sú uvedené bez DPH.

B2C - Súkromné adresy

Pokiaľ zvolíte v objednávkovom module doručenie v režime B2C, teda doručenie na súkromnú adresu, bude cena prepravy automaticky zahrňovať nasledujúce služby:

Zásielky vyzdvihneme priamo u vás, alebo na adrese, ktorú určíte.
Pokiaľ uvediete e-mail vášho zákazníka, pošleme mu avízo o doručovaní zásielky.
Vášmu zákazníkovi zašleme SMS s informáciou o tom, že sme prevzali do prepravy jeho zásielku, a to vrátane čísla zásielky, informácii o dobierke a možnosti presmerovania zásielky do výdajného miesta Geis Point.
SMS a e-mail avízo v deň doručenia s upresnením času doručenia.
Keď aj napriek tomu nezastihneme vášho zákazníka na adrese, doručujeme zásielku znovu nasledujúci pracovný deň.
Zásielku doručíme za prvé uzamykateľné dvere.
Proces doručovania vašej zásielky môžete vy aj váš klient sledovať v reálnom čase od vyzdvihnutia zásielky až po finálne doručenie. (Tracking &Tracing).
Potvrdenie o doručení (POD) každej vašej zásielky bude pre vás prístupný v našej klientskej aplikácii
Ručíme za každú zásielku až do výšky 2500 EUR, v prípade potřeby zabezpečíme pripoistenie na vyššiu čiastku).
Na vyžiadanie dostanete od nás pravidelný (denný, týždenný, mesačný) report o všetkých doručených aj nedoručených zásielkách.

K cene prepravy sa pripočítava mýtny príplatok vo výške 0,017€/1kg a aktuálny palivový príplatok.

Ceny sú za jeden nákladový kus (balík).
V cene je zahrnutá služba SMS a e-mail avizácia.

Pri doplnkovej službe dobierka (COD) sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške 1,7 € z dobierkovej sumy do 700 € vrátane
a 3,3 € z dobierkovej sumy nad 700 €.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Geis - B2B PL

Služby, ktoré sú už zahrnuté v cene prepravy: Zásielky vyzdvihujeme priamo u odosielateľa, alebo na adrese, ktorú určíte.
Pokiaľ uvediete e-mail príjemcu, vo vybraných krajinách mu pošleme avízo o doručovaní zásielky.
Príjemcovi zašleme SMS s informáciou o tom, že sme prevzali jeho zásielku do prepravy, a to vrátane čísla zásielky a eventuálnou informáciou o dobierke (služba dostupná len vo vybraných krajinách).
Na vybraných územiach susedných štátov doručíme zásielku už následujúci deň po vyzdvihnutí.
Doručujeme „z domu do domu“, to znamená za prvé uzamykateľné dvere.
Proces doručovania vašej zásielky môžete sledovať v reálnom čase (Tracking &Tracing)
Potvdenie o doručení zásielky vám uložíme v našej klientskej aplikácii (služba dostupná len vo vybraných štátoch).
Ručíme za každú zásielku podľa Dohody CMR (max. až do výšky 2490 EUR ).
Dostanete od nás pravidelný (denný, týždenný, mesačný) report o všetkých doručených aj nedoručených zásielkách.

Ceny sú uvedené bez DPH

Geis - B2B ČR

Služby, ktoré sú už zahrnuté v cene prepravy: Zásielky vyzdvihujeme priamo u odosielateľa, alebo na adrese, ktorú určíte.
Pokiaľ uvediete e-mail príjemcu, vo vybraných krajinách mu pošleme avízo o doručovaní zásielky.
Príjemcovi zašleme SMS s informáciou o tom, že sme prevzali jeho zásielku do prepravy, a to vrátane čísla zásielky a eventuálnou informáciou o dobierke (služba dostupná len vo vybraných krajinách).
Na vybraných územiach susedných štátov doručíme zásielku už následujúci deň po vyzdvihnutí.
Doručujeme „z domu do domu“, to znamená za prvé uzamykateľné dvere.
Proces doručovania vašej zásielky môžete sledovať v reálnom čase (Tracking &Tracing)
Potvdenie o doručení zásielky vám uložíme v našej klientskej aplikácii (služba dostupná len vo vybraných štátoch).
Ručíme za každú zásielku podľa Dohody CMR (max. až do výšky 2490 EUR ).
Dostanete od nás pravidelný (denný, týždenný, mesačný) report o všetkých doručených aj nedoručených zásielkách.

Ceny sú uvedené bez DPH