Profil spoločnosti kurierske-sluzby.sk

kurierske-sluzby.sk logo


Názov spoločnosti: kurierske-sluzby.sk
Web: www.kurierske-sluzby.sk
Popis: V spolupráci s poprednými prepravnými spoločnosťami poskytujeme sprostredkovanie vnútroštátnej prepravy a medzinárodnej prepravy balíkov do 220 krajín sveta.
Otváracie hodiny pre podanie zásielky: Pondelok : 08:00 - 16:00
Utorok : 08:00 - 16:00
Streda : 08:00 - 16:00
Štvrtok : 08:00 - 16:00
Piatok : 08:00 - 16:00

po 16:00 Hod len príjem objednávok so spracovaním
na ďalší pracovný deň.

Služby spoločnosti kurierske-sluzby.sk

LASER - SK Pack

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.

Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška v cm / 5000

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.kurierske-sluzby.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

LASER - SK EXP 12:00

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.

Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška v cm / 5000

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.remax.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

LASER - SK EXP 10:00

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.

Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška v cm / 5000

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.remax.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.