Profil spoločnosti kurierske-sluzby.sk

kurierske-sluzby.sk logo


Názov spoločnosti: kurierske-sluzby.sk
Web: www.kurierske-sluzby.sk
Popis: V spolupráci s poprednými prepravnými spoločnosťami poskytujeme sprostredkovanie vnútroštátnej prepravy a medzinárodnej prepravy balíkov do 220 krajín sveta.
Otváracie hodiny pre podanie zásielky: Pondelok : 08:00 - 16:00
Utorok : 08:00 - 16:00
Streda : 08:00 - 16:00
Štvrtok : 08:00 - 16:00
Piatok : 08:00 - 16:00

Služby spoločnosti kurierske-sluzby.sk

LASER - SK Pack

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.

Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška v cm / 5000

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.kurierske-sluzby.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

LASER - STANDARD SK do 100 km

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu v rámci Slovenskej republiky do 100 km.

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD SK do 200 km

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu v rámci Slovenskej republiky do 200 km.

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD SK do 300 km

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu v rámci Slovenskej republiky do 300 km.

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD SK do 400 km

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu v rámci Slovenskej republiky do 400 km.

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD SK do 500 km

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu v rámci Slovenskej republiky do 500 km.

Cena za doručenie zásielky na území Slovenskej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 100 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 100 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 200 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 200 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 300 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 300 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 400 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 400 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 500 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 500 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 600 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 600 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 700 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 700 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 800 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 800 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - STANDARD CZ do 900 km

Zásielky v rámci Česka s doručením 2-4 pracovné dni po vyzdvihnutí.
Ceny platia pre prepravu do 900 km.

Cena za doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky na území Českej republiky je stanovená bez ohľadu na počet balíkov, z ktorých sa zásielka skladá.

Uvedené ceny sú bez DPH.

LASER - CZ eKuryr

Zásielky vyzdvihnuté alebo doručované v Prahe.

Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška v cm / 5000

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.kurierske-sluzby.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

LASER - CZ ECO

Zásielky vyzdvihnuté alebo doručované v Českej republike.

Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti. Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: dĺžka x šírka x výška v cm / 5000

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.kurierske-sluzby.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

LASER - IRS Nemecko

IRS Preprava: znamená ekonomická pozemná preprava do Nemecka, Rakúska a Maďarska. Predpokladaná tranzitná doba je 2 až 4 pracovné dni. Zásielky sú obmedzené do hmotnosti 30 kg, a rozmerovo do Nemecka: max: 120x60x60 cm, do Rakúska a Maďarska max. dĺžka balíka 270 cm, a súčet obvodu a dĺžky balíka nesmie presiahnuť 330 cm.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.

LASER - IRS Rakúsko / Maďarsko

IRS Preprava: znamená ekonomická pozemná preprava do Nemecka, Rakúska a Maďarska. Predpokladaná tranzitná doba je 2 až 4 pracovné dni. Zásielky sú obmedzené do hmotnosti 30 kg, a rozmerovo do Nemecka: max: 120x60x60 cm, do Rakúska a Maďarska max. dĺžka balíka 270 cm, a súčet obvodu a dĺžky balíka nesmie presiahnuť 330 cm.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.