Profil spoločnosti Slovak Parcel Service

Slovak Parcel Service logo


Názov spoločnosti: Slovak Parcel Service
Web: www.sps-sro.sk
Popis: Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. pôsobí na trhu expresných kuriérskych služieb od roku 1992. Pokračuje v činnosti pôvodnej firmy IN TIME ČSFR s.r.o., ktorá už niekoľko rokov predtým poskytovala služby expresnej prepravy zásielok v bývalom Československu. Slovak Parcel Service s.r.o. už viac ako 20 rokov na Slovensku zastupuje americkú prepravnú spoločnosť United Parcel Service (UPS), ako jej autorizovaný zástupca (Authorised Service Contractor for UPS).
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti Slovak Parcel Service

Expres

Maximálna hmotnosť balíka je 70kg.

Cena balíka nad 20 kg sa násobí počtom kg x 0,53. Pri doručení do 12:00 je to 0,795 a pri doručení do 9:00 je to 1,06.

Služby DO 12:00 a DO 9:00 sú platné len pre mestá servisných stredísk SPS.

Maximálna deklarovaná hodnota zásielky môže byť 33 000 EUR
vrátane DPH.

Mýtny príplatok ma sadzbu vo výške 0,02 EUR za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Palivový príplatok sa počíta z prepravného za zásielky služby
Expres. Spoločnosť SPS je oprávnená upravovať výšku palivového príplatku podľa vývoja priemerných cien pohonných látok.

Pri doplnkovej službe Dobierka sa k prepavnému účtuje ríplatokvo výške 1% z dobierkovej sumy, minimálne však 1,66 EUR. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300,- EUR.
Úhrada sadzby za dobierkovú službu a prepravného za dobierkovú zásielku je možná len odosielateľom. Objednávateľom doplnkovej služby Dobierka môže byť len odosielateľ s platnou Servisnou zmluvou.

Preprava vínových fliaš v rámci vnútroštátnej prepravy po SR je vďaka špeciálnemu kartónu a systému uloženia fliaš bezpečná. Služba je dostupná pre zákazníkov používajúcich softvér Express Ship na prípravu adresných balíkových
štítkov a preberacích listov SPS.

Zásielka podaná na prepravu v piatok bude doručená v sobotu(platné len pre mestá servisných stredísk SPS)

Krabice na prepravu sú k dispozícii len zmluvným zákazníkom. Odber je možný len po 10 ks / 1 rozmeru.

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 2 500,- EUR vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Pri každej zásielke s deklarovanou
hodnotou nad 2 500,- EUR vrátane DPH sa bude účtovať
k prepravnej sadzbe poplatok za poistenie vo výške 0,33 EUR
za každých ďalších 33,- EUR alebo ich zlomok. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Celú trasu zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

Zákazník si môže prostredníctvom preddefinovaného formuláru objednať vyzdvihnutie na vzdialenej adrese a doručiť zásielku k nemu alebo na tretiu adresu.

Bezplatná služba, dostupná v programe Express Ship.
Odosielateľ môže využitím tejto služby informovať príjemcu
prostredníctvom emailu o expedícii zásielky. Vygenerovaný email obsahuje číslo zásielky (na základe ktorého si môže
príjemca sledovať zásielku na stránke www.sps-sro.sk)
ako aj iné potrebné informácie.

Pre viac info o službe si pozrite náš cenník na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/cennik-domestikovej-prepravy-v-eur.pdf
Všetky prepravné sadzby a príplatky sú uvedené bez DPH.

UPS Express Plus - zóna 1

- Doručenie do väčšiny spoločností v Európe nasledujúci pracovný deň do 9.00.
- Doručenie na druhý pracovný deň už o 8.00 ráno, a zvyčajne do 9.00 ráno, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie na druhý pracovný deň do 9.00 ráno do kľúčových obchodných oblastí v Ázii.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 11,18€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Plus - zóna 2

- Doručenie do väčšiny spoločností v Európe nasledujúci pracovný deň do 9.00.
- Doručenie na druhý pracovný deň už o 8.00 ráno, a zvyčajne do 9.00 ráno, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie na druhý pracovný deň do 9.00 ráno do kľúčových obchodných oblastí v Ázii.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 13,70€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Plus - zóna 3

- Doručenie do väčšiny spoločností v Európe nasledujúci pracovný deň do 9.00.
- Doručenie na druhý pracovný deň už o 8.00 ráno, a zvyčajne do 9.00 ráno, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie na druhý pracovný deň do 9.00 ráno do kľúčových obchodných oblastí v Ázii.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 17.18€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Plus - zóna 5

- Doručenie do väčšiny spoločností v Európe nasledujúci pracovný deň do 9.00.
- Doručenie na druhý pracovný deň už o 8.00 ráno, a zvyčajne do 9.00 ráno, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie na druhý pracovný deň do 9.00 ráno do kľúčových obchodných oblastí v Ázii.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 18.43€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Plus - zóna 6

- Doručenie do väčšiny spoločností v Európe nasledujúci pracovný deň do 9.00.
- Doručenie na druhý pracovný deň už o 8.00 ráno, a zvyčajne do 9.00 ráno, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie na druhý pracovný deň do 9.00 ráno do kľúčových obchodných oblastí v Ázii.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 22.57€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Plus - zóna 8

- Doručenie do väčšiny spoločností v Európe nasledujúci pracovný deň do 9.00.
- Doručenie na druhý pracovný deň už o 8.00 ráno, a zvyčajne do 9.00 ráno, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie na druhý pracovný deň do 9.00 ráno do kľúčových obchodných oblastí v Ázii.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 29.84€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 2

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 12,76€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 1

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 10,23€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 3

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 16,23€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 5

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 17,48€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 6

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 21,62€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 7

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 23,51€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 8

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 28,88€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express - zóna 9

- Doručenie nasledujúci pracovný deň už o 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v Európe.
- Doručenie nasledujúci pracovný deň do 10.30 ráno, a zvyčajne do 12.00 poludnia, na väčšinu obchodných adries v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade.
- Doručenie v určenom čase do väčšiny obchodných oblastí v Ázii do 12.00, do 2 až 3 pracovných dní.

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 36,42€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 1

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 9,45€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 2

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 11,72€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 3

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 15,08€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 4

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 17,57€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 5

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 15,61€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 6

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 20.37€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 7

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 22.17€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 8

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní
Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 27.19€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Express Saver - zóna 9

- Doručenie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa takmer do všetkých ostatných európskych obchodných oblastí.
- Doručenie do väčšiny spoločností v USA a do hlavných obchodných oblastí v Kanade do konca druhého pracovného dňa.
- Doručenie v rámci Ázie v priebehu dňa do 2 až 3 pracovných dní

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg. Cena zásielky nad 70kg je 34.33€ za každý kilogram.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Standard - zóna 1

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Doba prepravy závisí od krajiny pôvodu a krajiny určenia.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Standard - zóna 2

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Doba prepravy závisí od krajiny pôvodu a krajiny určenia.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Standard - zóna 3

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Doba prepravy závisí od krajiny pôvodu a krajiny určenia.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Standard - zóna 4

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Doba prepravy závisí od krajiny pôvodu a krajiny určenia.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Standard - zóna 5

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Doba prepravy závisí od krajiny pôvodu a krajiny určenia.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 70kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Expedited - zóna 1

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia mimo EÚ a mimo Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 100kg. Cena nad 100kg je 9,03€ za kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Expedited - zóna 2

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia mimo EÚ a mimo Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 100kg. Cena nad 100kg je 12,20€ za kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Expedited - zóna 3

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia mimo EÚ a mimo Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 100kg. Cena nad 100kg je 15,25€ za kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Expedited - zóna 4

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia mimo EÚ a mimo Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 100kg. Cena nad 100kg je 21,68€ za kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf

UPS Expedited - zóna 5

Úspornejšia služba doručenia v určený deň pre menej urgentné zásielky do miest určenia mimo EÚ a mimo Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Informácie o dobe prepravy v rámci medzinárodnej služby UPS Standard alebo o plánovanom dátume doručenia zistíte jednoducho na https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=sk_SK

Maximálna hmotnosť (skutočná hmotnosť) jedného balíka je 100kg. Cena nad 100kg je 22,86€ za kg.

Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík je 50.000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Maximálna hodnota alebo deklarovaná hodnota za balík drahokamov ( iných ako bižutéria ) je 500 USD alebo ekvivalent v miestnej mene.

Dobierka: UPS akceptuje dobierkové zásielky pre doručenie v rámci EÚ, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Pre dobierkové zásielky COD je poplatok 1 % z dobierkovej sumy alebo minimálne 19,40 EUR k prepravným sadzbám.

Spoločnosť UPS automaticky chráni každú zásielku proti strate alebo poškodeniu, a to do určitej hodnoty, ako
je to opísané na strane 43. Deklarovaním vyššej hodnoty zásielky v prepravnej dokumentácii UPS možno zvýšiť mieru zodpovednosti spoločnosti UPS za preukázané straty. Maximálna deklarovaná hodnota jedného balíka je však 50 000 USD alebo ekvivalent v miestnej mene. Za túto službu sa účtuje 1 % z hodnoty tovaru deklarovaného na prepravu alebo minimálny poplatok 4,65 EUR.

Naše sadzby sú bez daní. Ak sa vyžaduje DPH, účtujeme ju štandardnou sadzbou.
Viac info k službe nájdete v našom cenníku na adrese http://www.sps-sro.sk/files/documents/ups-sadzobnik-a-tabulka-zon-2014.pdf