Profil spoločnosti Slovak Parcel Service

Slovak Parcel Service logo


Názov spoločnosti: Slovak Parcel Service
Web: www.sps-sro.sk
Popis: Spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. pôsobí na trhu expresných kuriérskych služieb od roku 1992. Pokračuje v činnosti pôvodnej firmy IN TIME ČSFR s.r.o., ktorá už niekoľko rokov predtým poskytovala služby expresnej prepravy zásielok v bývalom Československu. Slovak Parcel Service s.r.o. už viac ako 20 rokov na Slovensku zastupuje americkú prepravnú spoločnosť United Parcel Service (UPS), ako jej autorizovaný zástupca (Authorised Service Contractor for UPS).
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti Slovak Parcel Service

SPS Expres

Maximálna hmotnosť balíka je 70kg.

Mýtny príplatok ma sadzbu vo výške 0,02 EUR za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Palivový príplatok sa počíta z prepravného za zásielky služby
Expres. Spoločnosť SPS je oprávnená upravovať výšku palivového príplatku podľa vývoja priemerných cien pohonných látok.

Pri doplnkovej službe Dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške 1% z dobierkovej sumy, minimálne však 1,66 eur. Maximálna dobierková suma môže byť 5 000,- eur. Úhrada sadzby za dobierkovú službu a prepravného za dobierkovú zásielku je možná len odosielateľom. Objednávateľom
doplnkovej služby Dobierka môže byť len odosielateľ s platnou Servisnou zmluvou.

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 2 500,- eur vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Pri každej zásielke s deklarovanou hodnotou nad 2 500,- eur vrátane DPH sa bude účtovať k prepravnej sadzbe poplatok za poistenie vo výške 0,33 eur za každých ďalších 33,- eur alebo ich zlomok. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Celú trasu zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať na internetovej stránke www.sps-sro.sk.

Každý balík zásielky, ktorého skutočná hmotnosť presahuje 30 kg je predmetom
dodatočného príplatku. Okrem prepravných nákladov sa účtuje a príplatok 5,00 eur za každý takýto balík.

Pre viac info o službe si pozrite náš cenník na adrese http://www.sps-sro.sk/files/sps%20sadzobnik%2001.09.2017.pdf

Všetky prepravné sadzby a príplatky sú uvedené bez DPH.