Profil spoločnosti DPD

DPD logo


Názov spoločnosti: DPD
Web: www.dpd.com/sk
Popis: DPD líder na európskom trhu prepravných služieb.
DPD je jedným z lídrov na európskom trhu prepravných služieb. Poskytujeme vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu balíkov do 220 krajín sveta.
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti DPD

DPD CLASSIC

Výhody služby:
Štandardná doba doručenia len 1 deň.
Zahŕňa poistenie až do 2 500 € .
Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
Bezplatná spätná preprava v prípade nedoručiteľného balíka.
Potvrdenie o doručení, vrátane potvrdenia adresáta o prijatí, dostupné na internete.

Hmotnosť zásielky max 50kg.

Malý balík je produkt, umožňujúci posielať v rámci Slovenska balíky do troch kilogramov za zvýhodnenú cenu a v špeciálnom obale. Využitie produktu je obmedzené len veľkosťou obálky 45 x 35 cm, alebo 55 x 45 cm a hmotnosťou maximálne tri kilogramy.

Prostredníctvom služby DPD Wine Logistics môžete bezpečne prepraviť víno alebo sekt v špeciálnych kartónových obaloch rôznych veľkostí.

Výmenný balík - ideálne riešenie pre reklamácie a garančné nároky. Od vás vyzdvihneme nový tovar, dopravíme ho k vášmu zákazníkovi a následne odvezieme chybné zásielky späť k vám. Nemusíte čakať na vašich zákazníkov a máte možnosť lepšie monitorovať tok vášho tovaru.

Ak si chcete byť úplne istí, ponúkame vám v rámci vnútroštátnej prepravy službu ID-check. Po zvolení tejto doplnkovej možnosti bude váš balík doručený výlučne do vlastných rúk uvedenej osobe, na základe predloženia identifikačného dokladu (občiansky preukaz, pas alebo vodičský preukaz). Doručenie sa zaznamená v našom systéme spolu s číslom predloženého dokladu, následne si ho môžete ľahko overiť.

DPD 10:00 - Expresné doručenie v pracovné dni do 10:00
DPD 12:00 - Expresné doručenie v pracovné dni do 12:00
DPD 18:00 - Expresné doručenie v pracovné dni do 18:00

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 1

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Import (medzinárodne) - Zóna 1

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 2

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Import (medzinárodne) - Zóna 2

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 3

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Import (medzinárodne) - Zóna 3

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 4

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Import (medzinárodne) - Zóna 4

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 5

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Import (medzinárodne) - Zóna 5

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 6

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 7

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 8

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD CLASSIC Export (medzinárodne) - Zóna 9

Výhody služby:
- Podstatne nižšie náklady ako leteckou prepravou (letecky prepravujeme mimo Európy)
- Poistenie do 520 € na jeden balík.
- Kontrola stavu zásielky na internete: informácie o preprave až do doručenia

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD GUARANTEE (medzinárodne) - Zóna 1

- Balíkom DPD GUARANTEE je venovaná zvýšená pozornosť
- Sú výrazne označené
- Na ich prepravu sa využívajú spojenia, ktoré boli dodatočne vytvorené na zabezpečenie - rýchlejšieho doručenia tohto produktu

Výhody služby:
- Doručenie v presne určený deň do stále sa zvyšujúceho počtu európskych krajín.
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu.
- Pohotové informovanie zaručuje bezpečnosť a transparentnosť.
- Poistenie do 520 €.
- Možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD GUARANTEE (medzinárodne) - Zóna 2

- Balíkom DPD GUARANTEE je venovaná zvýšená pozornosť
- Sú výrazne označené
- Na ich prepravu sa využívajú spojenia, ktoré boli dodatočne vytvorené na zabezpečenie - rýchlejšieho doručenia tohto produktu

Výhody služby:
- Doručenie v presne určený deň do stále sa zvyšujúceho počtu európskych krajín.
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu.
- Pohotové informovanie zaručuje bezpečnosť a transparentnosť.
- Poistenie do 520 €.
- Možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD GUARANTEE (medzinárodne) - Zóna 3

- Balíkom DPD GUARANTEE je venovaná zvýšená pozornosť
- Sú výrazne označené
- Na ich prepravu sa využívajú spojenia, ktoré boli dodatočne vytvorené na zabezpečenie - rýchlejšieho doručenia tohto produktu

Výhody služby:
- Doručenie v presne určený deň do stále sa zvyšujúceho počtu európskych krajín.
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu.
- Pohotové informovanie zaručuje bezpečnosť a transparentnosť.
- Poistenie do 520 €.
- Možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD GUARANTEE (medzinárodne) - Zóna 4

- Balíkom DPD GUARANTEE je venovaná zvýšená pozornosť
- Sú výrazne označené
- Na ich prepravu sa využívajú spojenia, ktoré boli dodatočne vytvorené na zabezpečenie - rýchlejšieho doručenia tohto produktu

Výhody služby:
- Doručenie v presne určený deň do stále sa zvyšujúceho počtu európskych krajín.
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu.
- Pohotové informovanie zaručuje bezpečnosť a transparentnosť.
- Poistenie do 520 €.
- Možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk

DPD GUARANTEE (medzinárodne) - Zóna 5

- Balíkom DPD GUARANTEE je venovaná zvýšená pozornosť
- Sú výrazne označené
- Na ich prepravu sa využívajú spojenia, ktoré boli dodatočne vytvorené na zabezpečenie - rýchlejšieho doručenia tohto produktu

Výhody služby:
- Doručenie v presne určený deň do stále sa zvyšujúceho počtu európskych krajín.
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu.
- Pohotové informovanie zaručuje bezpečnosť a transparentnosť.
- Poistenie do 520 €.
- Možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

Dodatočne k dispozícii v celej Európe:
- Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.
- Spätná preprava odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.
- Potvrdenie o doručení na dostupné na internete

Doplnkové služby:
- Vyžiadaná preprava

Hmotnosť zásielky max 31,5kg.

Ceny sú uvedené v €, bez DPH.
K cenám sa účtuje palivový a mýtny príplatok, ktorého aktuálnu výšku zistíte na www.dpd.com. Zmena cenníka je vyhradená
Podrobnejšie informácie o službách DPD získate na zákazníckom telefónnom čísle 18 373, prípadne e-mailom na adrese dpd@dpd.sk