Profil spoločnosti ReMax

ReMax logo


Názov spoločnosti: ReMax
Web: www.remax.sk
Popis: Spoločnosť ReMax Courier Service, spol. s r.o. má dlhodobé skúsenosti v poskytovaní pozemných expresných kuriérskych služieb. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2001. Zameriava sa na prepravu zásielok nielen na území Bratislavy, ale portfólio služieb zahŕňa aj prepravu zásielok na celom území Slovenskej republiky a do zahraničia.

Hlavnou výhodou spoločnosti ReMax Courier Service je jej flexibilita a jasná orientácia poskytovania služieb na základe požiadaviek klienta s použitím moderných informačných technológií. Rýchla odozva na požiadavky zákazníkov, krátke doručovacie časy, elektronické zadávanie údajov o zásielke,
automatizácia u klienta pre väčšie množstvo zásielok, možnosť komunikácie cez internet a ďalšie štandardne poskytované výhody sú predpokladom Vašej správnej voľby. Vozový park pozostáva
prevažne z kategórie stredne veľkých dodávkových vozidiel.
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti ReMax

SK PACK

Zásielky v rámci Slovenska s doručením nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí.

Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg.

Cena zásielky nad 50kg je 0.33€ za 1kg.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.remax.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Čakanie kuriéra - je poplatok za zdržanie kuriéra zákazníkom. Prvých 10 minút čakania je bez poplatku a za každých ďalších 5 minút účtujeme poplatok 1,00 EUR.

Príplatok za doručenie v sobotu do vybraných lokalít je 100 % k cene za prepravu.

Doplnkovú službu overenie totožnosti príjemcu pri preberaní zásielky, zabezpečenie podpisu dokumentov týmto príjemcom na dokumentoch a ich spätné doručenie odosielateľovi je možné dohodnúť výlučne v osobitnej Dohode medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Pri doplnkovej službe dobierka sa k zásielke účtuje formou príplatku sadzba za dobierkovú službu vo výške 1,66 € + 1% z inkasovanej hotovosti. Maximálna dobierková hodnota na jednu zásielku môže byť 1.660 €.

Ceny za vnútroštátnu prepravu zahŕňajú:
- vyzdvihnutie a doručenie zásielok na základe objednávky formou telefónu, faxu, e-mailu
- každá zásielka je doručená na základe písomného potvrdenia príjemcu (Driver list)
- vypísanie alebo vytlačenie prepravného listu
- pri neúspešnom prvom doručení ďalšie jedno opakované doručenie v cene prepravy
- automatické poistenie zásielky do hodnoty 166 € (možnosť pripoistenia vnútroštátnych zásielok za sadzbu 0,3 %. Pripoistenie zahraničných zásielok – prosím kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb spoločnosti ReMax Courier Service, spol. s r.o.)
- sledovanie zásielok na internete
- oznámenie o doručení zásielky
- evidencia Vášho variabilného symbolu

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.
Sprievodca službami a kompletný cenník:
http://www.remax.sk/LinkClick.aspx?fileticket=21fLzQogELk%3d&tabid=75

CZ ECO

Táto služba platí okrem zásielok do / z Prahy, kde sa používa služba CZ eKuryr.

Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg.

Cena zásielky nad 1000kg je 0.60€ za 1kg.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.remax.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Čakanie kuriéra - je poplatok za zdržanie kuriéra zákazníkom. Prvých 10 minút čakania je bez poplatku a za každých ďalších 5 minút účtujeme poplatok 1,00 EUR.

Pri službe do Českej republiky nie je možné využiť dobierkovú službu ani zaslanie spätných dokumentov.

Príplatok za doručenie v sobotu do vybraných lokalít je 100 % k cene za prepravu.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.
Sprievodca službami a kompletný cenník:
http://www.remax.sk/LinkClick.aspx?fileticket=21fLzQogELk%3d&tabid=75

CZ eKuryr

Cena služby Slovensko - Praha a Praha - Slovensko je 11,60 € + 0,65 € za každý kilogram.

Hmotnosť zásielky pre určenie ceny prepravy sa zaokrúhľuje na celý kilogram smerom nahor. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 70 kg.

Palivový príplatok za daný mesiac sa kalkuluje percentuálnou sadzbou z ceny prepravného, stanovenej podľa priemernej ceny motorovej nafty publikovanej Štatistickým úradom SR na internetovej stránke www.statistics.sk.
Aktuálna výška palivového príplatku je publikovaná na internetovej stránke www.remax.sk.

Mýtny príplatok je 0,02 € za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky.

Čakanie kuriéra - je poplatok za zdržanie kuriéra zákazníkom. Prvých 10 minút čakania je bez poplatku a za každých ďalších 5 minút účtujeme poplatok 1,00 EUR.

Pri službe do Českej republiky nie je možné využiť dobierkovú službu ani zaslanie spätných dokumentov.

Príplatok za doručenie v sobotu do vybraných lokalít je 100 % k cene za prepravu.

Uvedené ceny sú bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku.
Sprievodca službami a kompletný cenník:
http://www.remax.sk/LinkClick.aspx?fileticket=21fLzQogELk%3d&tabid=75