Profil spoločnosti IN Time

IN Time logo


Názov spoločnosti: IN Time
Web: www.intime.sk
Popis: Spoločnosť IN TIME sa špecializuje na prepravu balíkových zásielok na tuzemskom a zahraničnom trhu. Pre domáci trh sa špecializujeme na doručovanie zásielok fyzickým osobám (vhodný produkt pre internetové obchody a zasielateľské domy).
Otváracie hodiny pre podanie zásielky:

Služby spoločnosti IN Time

IN TIME eCom

CENA SLUŽBY ZAHŔŇA:
Doručenie nasledujúci pracovný deň na celom území Slovenska

3 pokusy o doručenie v cene prepravného

Maximálna hmotnosť balíku je 70 Kg

SMS avízo príjemcom zásielky o výške dobierky v deň doručenia zásielky

Prevod dobierkových súm na účet odosielateľa najneskôr do 5 pracovných dní po doručení zásielky príjemcovi.

Poistenie zásielky v hodnote 2500 Eur v cene prepravného.
(zásielky na Slovensku je možné pripoistiť až do hodnoty 33 000 EUR. Pre pripoistenie platí že každých začatých 33 EUR nad sumu 2 500 EUR je spoplatnené čiastkou 0,33 EUR.)

Pri doplnkovej službe Dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške 1% z dobierkovej sumy, minimálne však 1.66€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ (služba dobierka je dostupná len pre zmluvných zákazníkov).

Možnosť sledovania stavu zásielok na internete, či už jednotlivo pre potreby príjemcu alebo súhrnne na dennej báze pre potreby odosielateľa

Možnosť doručenia v popoludňajších a večerných hodinách v Bratislave a v ostatných väčších mestách.

Palivový príplatok: http://www.intime.sk/sk/Kontakt/Palivovy-priplatok.html

Na všetky prepravné sadzby aplikujeme mýtny príplatok vo výške 0.02€ za každý aj začatý kilogram zásielky.

Cena za balík nad 20kg sa násobi počtom kg x 0.50€

Pre viac info o cenách služby si pozrite náš cenník na adrese
http://www.intime.sk/files/documents/in%20time%20cenn%C3%ADk%202013%20new.pdf

Cross border - Zóna 1

Preprava sa realizuje na zmluvnom základe, t. j. zákazník musí mať so spoločnosťou IN TIME, s.r.o. uzatvorenú servisnú zmluvu, čo umožňuje bezhotovostnú platbu za prepravu.

SMS a mailová notifikácia je dostupná v Českej republike a Maďarsku.

Pri doplnkovej službe dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške:
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 3.32€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Česko a Maďarsko.
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 6.00€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 1 300€ vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Medzinárodné zásielky nie je možné pripoistiť. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Palivový príplatok: http://www.intime.sk/sk/Kontakt/Palivovy-priplatok.html

Vo vybraných krajinách je možnosť využiť doplnkovú službu dobierka, viac na
http://www.intime.sk/sk/Cross-border/Dobierka-do-zahranicia.html

Maximálna hmotnosť balíku je 50 Kg

Na všetky prepravné sadzby aplikujeme mýtny príplatok vo výške 0.02€ za každý aj začatý kilogram zásielky.

Pre viac info o cenách služby si pozrite náš cenník na adrese
http://www.intime.sk/files/documents/in%20time%20cenn%C3%ADk%202013%20new.pdf

Cross border - Zóna 2

Preprava sa realizuje na zmluvnom základe, t. j. zákazník musí mať so spoločnosťou IN TIME, s.r.o. uzatvorenú servisnú zmluvu, čo umožňuje bezhotovostnú platbu za prepravu.

Pri doplnkovej službe dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške:
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 3.32€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Česko a Maďarsko.
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 6.00€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 1 300€ vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Medzinárodné zásielky nie je možné pripoistiť. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Palivový príplatok: http://www.intime.sk/sk/Kontakt/Palivovy-priplatok.html

Vo vybraných krajinách je možnosť využiť doplnkovú službu dobierka, viac na
http://www.intime.sk/sk/Cross-border/Dobierka-do-zahranicia.html

Maximálna hmotnosť balíku je 50 Kg

Na všetky prepravné sadzby aplikujeme mýtny príplatok vo výške 0.02€ za každý aj začatý kilogram zásielky.

Pre viac info o cenách služby si pozrite náš cenník na adrese
http://www.intime.sk/files/documents/in%20time%20cenn%C3%ADk%202013%20new.pdf

Cross border - Zóna 3

Preprava sa realizuje na zmluvnom základe, t. j. zákazník musí mať so spoločnosťou IN TIME, s.r.o. uzatvorenú servisnú zmluvu, čo umožňuje bezhotovostnú platbu za prepravu.

Pri doplnkovej službe dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške:
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 3.32€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Česko a Maďarsko.
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 6.00€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 1 300€ vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Medzinárodné zásielky nie je možné pripoistiť. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Palivový príplatok: http://www.intime.sk/sk/Kontakt/Palivovy-priplatok.html

Vo vybraných krajinách je možnosť využiť doplnkovú službu dobierka, viac na
http://www.intime.sk/sk/Cross-border/Dobierka-do-zahranicia.html

Maximálna hmotnosť balíku je 50 Kg

Na všetky prepravné sadzby aplikujeme mýtny príplatok vo výške 0.02€ za každý aj začatý kilogram zásielky.

Pre viac info o cenách služby si pozrite náš cenník na adrese
http://www.intime.sk/files/documents/in%20time%20cenn%C3%ADk%202013%20new.pdf

Cross border - Zóna 4

Preprava sa realizuje na zmluvnom základe, t. j. zákazník musí mať so spoločnosťou IN TIME, s.r.o. uzatvorenú servisnú zmluvu, čo umožňuje bezhotovostnú platbu za prepravu.

Pri doplnkovej službe dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške:
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 3.32€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Česko a Maďarsko.
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 6.00€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 1 300€ vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Medzinárodné zásielky nie je možné pripoistiť. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Palivový príplatok: http://www.intime.sk/sk/Kontakt/Palivovy-priplatok.html

Vo vybraných krajinách je možnosť využiť doplnkovú službu dobierka, viac na
http://www.intime.sk/sk/Cross-border/Dobierka-do-zahranicia.html

Maximálna hmotnosť balíku je 50 Kg

Na všetky prepravné sadzby aplikujeme mýtny príplatok vo výške 0.02€ za každý aj začatý kilogram zásielky.

Pre viac info o cenách služby si pozrite náš cenník na adrese
http://www.intime.sk/files/documents/in%20time%20cenn%C3%ADk%202013%20new.pdf

Cross border - Zóna 5

Preprava sa realizuje na zmluvnom základe, t. j. zákazník musí mať so spoločnosťou IN TIME, s.r.o. uzatvorenú servisnú zmluvu, čo umožňuje bezhotovostnú platbu za prepravu.

Pri doplnkovej službe dobierka sa k prepravnému účtuje príplatok vo výške:
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 3.32€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Česko a Maďarsko.
- 2% z dobierkovej sumy, minimálne však 6.00€. Maximálna dobierková suma môže byť 3 300€ - platí pre Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko

Poistenie zásielky s deklarovanou hodnotou do 1 300€ vrátane DPH na Preberacom liste je zakalkulované v prepravnej sadzbe. Medzinárodné zásielky nie je možné pripoistiť. Zásielky obsahujúce dokumenty nie je možné poistiť.

Palivový príplatok: http://www.intime.sk/sk/Kontakt/Palivovy-priplatok.html

Vo vybraných krajinách je možnosť využiť doplnkovú službu dobierka, viac na
http://www.intime.sk/sk/Cross-border/Dobierka-do-zahranicia.html

Maximálna hmotnosť balíku je 50 Kg

Na všetky prepravné sadzby aplikujeme mýtny príplatok vo výške 0.02€ za každý aj začatý kilogram zásielky.

Pre viac info o cenách služby si pozrite náš cenník na adrese
http://www.intime.sk/files/documents/in%20time%20cenn%C3%ADk%202013%20new.pdf